Bồi dưỡng lớp thanh niên mới đủ tâm, đủ tầm, đủ trí

Bồi dưỡng lớp thanh niên mới đủ tâm, đủ tầm, đủ trí

Kinhtedothi - Đoàn thanh niên phải có cách làm mới, thu hút mọi tầng lớp thanh niên thông qua các hình thức phù hợp. Nếu phong trào chỉ có hình thức thì chúng ta đánh mất sự tín nhiệm và sự ủng hộ của thanh niên, điều đó không có lợi cho đất nước, cho nhân dân.