PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hóa vẫn là ngọn đuốc dẫn đường, định hướng

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hóa vẫn là ngọn đuốc dẫn đường, định hướng

Kinhtedothi-Văn hóa là một lĩnh vực rộng lớn, việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ là một “hội nghị Diên Hồng” để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra những thông điệp quan trọng về văn hóa, cũng như là cơ hội để huy động trí tuệ tập thể của đội ngũ văn nghệ sĩ, hiến kế phát triển văn hóa là hết sức cần thiết. Đó là nhận định được PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên trước thêm Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11.