Bưu điện Việt Nam ban hành kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể

Bưu điện Việt Nam ban hành kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể

Kinhtedothi- Để thực hiện thành công chiến lược phát triển của ngành thông tin và truyền thông đến năm 2025 - doanh thu dịch vụ bưu chính tăng gấp 3 - 4 lần (đạt 3-4 tỷ USD), những doanh nghiệp bưu chính hàng đầu của đất nước buộc phải có những bước đi mới, trong đó chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc. Ngày 28/12 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành khung kiến trúc công nghệ thông tin.