Tin tức 30/11: Thêm 3 ca Covid-19 tử vong tại Hà Nội, An Giang, Tây Ninh

Tin tức 30/11: Thêm 3 ca Covid-19 tử vong tại Hà Nội, An Giang, Tây Ninh

Kinhtedothi - Chiều 30/11, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.515.908 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.377 ca nhiễm).
Tin tức y tế 27/10: Đến nay đã ghi nhận 43.162 ca Covid-19 tử vong

Tin tức y tế 27/10: Đến nay đã ghi nhận 43.162 ca Covid-19 tử vong

Kinhtedothi - Chiều 27/10, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.498.873 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.205 ca nhiễm).
Thêm 2 ca Covid-19 tử vong tại Hà Nội, Cao Bằng

Thêm 2 ca Covid-19 tử vong tại Hà Nội, Cao Bằng

Kinhtedothi - Chiều 13/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.444.927 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.660 ca nhiễm).
Tin tức y tế 8/9: Thêm 1 ca Covid-19 tử vong tại Quảng Ninh

Tin tức y tế 8/9: Thêm 1 ca Covid-19 tử vong tại Quảng Ninh

Kinhtedothi - Chiều 8/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.431.823 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.186 ca nhiễm).
Tin tức y tế hôm nay (5/9): Thêm 2 ca mắc Covid-19 tử vong

Tin tức y tế hôm nay (5/9): Thêm 2 ca mắc Covid-19 tử vong

Kinhtedothi - Chiều 5/9, Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.421.055 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.085 ca nhiễm).
Tin tức y tế 28/8: Hà Nội thêm 1 ca Covid-19 tử vong

Tin tức y tế 28/8: Hà Nội thêm 1 ca Covid-19 tử vong

Kinhtedothi - Chiều 28/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.403.302 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.929 ca nhiễm).
Tin tức y tế 27/8: Thêm 1 ca Covid-19 tử vong tại Ninh Bình

Tin tức y tế 27/8: Thêm 1 ca Covid-19 tử vong tại Ninh Bình

Kinhtedothi - Chiều 27/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.401.597 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.914 ca nhiễm).
Tin tức y tế hôm nay (25/8): Thêm 2 ca Covid-19 tử vong

Tin tức y tế hôm nay (25/8): Thêm 2 ca Covid-19 tử vong

Kinhtedothi - Chiều 25/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.396.205 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.865 ca nhiễm).