Tin tức y tế 17/9: Đã có 16.374.611 mũi tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi

Tin tức y tế 17/9: Đã có 16.374.611 mũi tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi

Kinhtedothi - Chiều 17/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.456.558 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.777 ca nhiễm).
Tin tức y tế 14/9: Đã có 16.261.388 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Tin tức y tế 14/9: Đã có 16.261.388 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Kinhtedothi - Chiều 14/9, Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.448.034 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.691 ca nhiễm).
Tin tức y tế hôm nay (5/9): Thêm 2 ca mắc Covid-19 tử vong

Tin tức y tế hôm nay (5/9): Thêm 2 ca mắc Covid-19 tử vong

Kinhtedothi - Chiều 5/9, Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.421.055 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.085 ca nhiễm).
Tin tức y tế 4/9: Cả nước đã tiêm 257.398.740 liều vaccine Covid-19

Tin tức y tế 4/9: Cả nước đã tiêm 257.398.740 liều vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 4/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.418.894 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.066 ca nhiễm).
Tin tức y tế 1/9: Cả nước đã tiêm hơn 257 triệu liều vaccine Covid-19

Tin tức y tế 1/9: Cả nước đã tiêm hơn 257 triệu liều vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 1/9, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.414.359 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.029 ca nhiễm).
Tin tức y tế 29/8: Đã có 15.198.299 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Tin tức y tế 29/8: Đã có 15.198.299 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Kinhtedothi - Chiều 29/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.405.711 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.950 ca nhiễm).
Tin tức y tế 24/8: Cả nước đã tiêm 255.132.271 liều vaccine Covid-19

Tin tức y tế 24/8: Cả nước đã tiêm 255.132.271 liều vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 24/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.392.859 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.834 ca nhiễm).
Tin tức y tế 23/8: Có 119 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Tin tức y tế 23/8: Có 119 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 23/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.389.268 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.801 ca nhiễm).
Tin tức y tế 22/8: Đã có 14.635.155 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Tin tức y tế 22/8: Đã có 14.635.155 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Kinhtedothi - Chiều 22/8, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.386.016 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.771 ca nhiễm).