Có chính sách đền bù tái định cư hợp lý

Có chính sách đền bù tái định cư hợp lý

Kinhtedothi - Sau khi TP Hà Nội công bố bản quy hoạch sông Hồng, rất nhiều người dân sinh sống tại khu vực ngoài đê đã thực sự vui mừng bởi khu dân cư hiện có ở bãi sông nằm trong danh mục giữ lại, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết.