HĐND TP Hà Nội chất vấn về thực hiện các quy tắc ứng xử

HĐND TP Hà Nội chất vấn về thực hiện các quy tắc ứng xử

Kinhtedothi - Sau chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất về công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi, lòng sông, HĐND TP Hà Nội tiếp tục chất vấn về nhóm vấn đề thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.