Quận Cầu Giấy chứng thực trả kết quả ngay

Quận Cầu Giấy chứng thực trả kết quả ngay

Kinhtedothi – Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ tốt nhất yêu cầu của công dân, tổ chức… Ngày 3/1, quận Cầu Giấy đã chính thức triển khai thực hiện chuyên đề cải cách hành chính “Cầu Giấy chứng thực trả kết quả ngay”.
Đề cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ

Đề cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ

Kinhtedothi - Trong những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc thường xuyên, là phong trào thiết thực, tạo môi trường hiệu quả làm việc ngày càng tốt hơn trong các cơ quan, đơn vị tại Hà Nội.
Cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Kinhtedothi - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành cần xác định cải cách hành chính là khâu quan trọng, đột phá, phải được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ trên cơ sở quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
Cán bộ là mấu chốt trong cải cách hành chính

Cán bộ là mấu chốt trong cải cách hành chính

Kinhtedothi – Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, các đơn vị thuộc TP Hà Nội đang quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.