Dữ liệu quản lý cán bộ, công chức "Đúng - Đủ - Sạch - Sống"

Dữ liệu quản lý cán bộ, công chức "Đúng - Đủ - Sạch - Sống"

Kinhtedothi-"Chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu sang Bộ Công an đối khớp với CSDL Quốc gia về dân cư để đảm bảo dữ liệu xác thực, rồi chuyển về bộ, ngành, địa phương sử dụng, quản lý, tiếp tục nâng cấp phần mềm, CSDL để cập nhật “Đúng-Đủ-Sạch-Sống” trước 31/12/2023"-Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nói.
Hà Nội: Sẽ tái kiểm tra về bổ nhiệm, bố trí cán bộ tại quận, huyện

Hà Nội: Sẽ tái kiểm tra về bổ nhiệm, bố trí cán bộ tại quận, huyện

Kinhtedothi-Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị các quận, huyện tập trung rà soát, khắc phục ngay những tồn tại về sử dụng lao động hợp đồng, về biệt phái công chức viên chức, bố trí công chức, sắp xếp đội ngũ công chức phường, tham mưu bổ nhiệm/bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý...
Tăng hiệu quả kiểm soát quyền lực

Tăng hiệu quả kiểm soát quyền lực

Kinhtedothi - Những điểm nhấn trong Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị vừa được ban hành nhận được nhiều sự quan tâm của Nhân dân.