Gia Lâm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong phòng chống dịch

Gia Lâm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong phòng chống dịch

Kinhtedothi - Thực hiện Chỉ thị 05 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đã quán triệt tới toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đồng thời ban hành Chỉ thị số 08/CT-HU về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.