Quận Thanh Xuân: 5/11 phường ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch

Quận Thanh Xuân: 5/11 phường ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 64/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP và cập nhật đến 9 giờ ngày 21/1/2022. Theo đó, cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân là mức độ 2 và 5/11 phường được đánh giá mức độ 3.