Cần Thơ quy định số lượng cấp phó các sở

Cần Thơ quy định số lượng cấp phó các sở

Kinhtedothi - Theo quyết định của UBND thành phố Cần Thơ, thành phố có 3 cơ quan cấp sở được bố trí không quá 4 phó giám đốc, 13 cơ quan được bố trí không quá 3 phó giám đốc và 3 cơ quan được bố trí không quá 2 phó giám đốc.