Áp dụng công nghệ thông tin, nâng chất lượng công tác quản lý dân cư

Áp dụng công nghệ thông tin, nâng chất lượng công tác quản lý dân cư

Kinhtedothi- Ban Chỉ đạo 06 quận Thanh Xuân đã tăng cường phổ biến, quán triệt cho cán bộ về Cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, tính tất yếu áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác quản lý.