Chặng đường phát triển mới của Thủ đô

Chặng đường phát triển mới của Thủ đô

Kinhtedothi - Những thành tựu của nhiệm kỳ vừa qua cũng như thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới của Thủ đô. Đại hội không chỉ xác định các mục tiêu của 5 năm tới mà còn đặt ra định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn tới 2045 với quyết tâm cao để đưa Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.