Chuỗi ngày không khí tại Hà Nội ở mức xấu kéo dài

Chuỗi ngày không khí tại Hà Nội ở mức xấu kéo dài

Kinhtedothi - Ngày 4/1, chất lượng không khí (CLKK) tại nhiều khu vực tại Hà Nội ở mức xấu - mức những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm gặp các vấn đề có thể gặp các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn.
Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức xấu

Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức xấu

Kinhtedothi - Ngày 3/1, chất lượng không khí (CLKK) tại nhiều khu vực tại Hà Nội ở mức xấu - mức những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm gặp các vấn đề có thể gặp các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn.
Ngày 22/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục chạm ngưỡng rất xấu

Ngày 22/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục chạm ngưỡng rất xấu

Kinhtedothi - Theo kết quả quan trắc tại các trạm quan trắc không khí trên địa bàn TP Hà Nội tại thời điểm 9 giờ ngày 22/12 nồng độ chất ô nhiễm tại một số trạm đang ở mức rất xấu. Thực trạng CLKK (CLKK) hiện tại đã đạt mức cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, nên ở trong nhà.
Chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức rất xấu

Chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức rất xấu

Kinhtedothi - Theo kết quả quan trắc tại các trạm quan trắc không khí trên địa bàn TP Hà Nội thời điểm 8 giờ ngày 16/12 nồng độ chất ô nhiễm đang ở mức rất xấu. Thực trạng chất lượng không khí (CLKK) hiện tại đã đạt mức cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, nên ở trong nhà.