Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính: Phải triệt tiêu các chi phí không chính thức

Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính: Phải triệt tiêu các chi phí không chính thức

Kinhtedothi - “Phải tiếp tục đẩy mạnh việc cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) bao gồm chi phí chính thức và không chính thức để tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.