[Gia đình] Khi chồng quản lý chi tiêu...

[Gia đình] Khi chồng quản lý chi tiêu...

Kinhtedothi - Chồng tôi là dân thành phố, tôi là dân tỉnh lẻ, lên đây học rồi lấy chồng định cư tại thành phố này. Ngày cưới, ai cũng bảo tôi tốt số vì lấy được trai thành phố, còn tôi lấy anh chỉ vì thương yêu...