Hà Nội hỗ trợ 181,5 tỷ đồng cho người lao động, người dân vượt qua đại dịch

Hà Nội hỗ trợ 181,5 tỷ đồng cho người lao động, người dân vượt qua đại dịch

Kinhtedothi – Đã có 1.507.393 người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội được phê duyệt hỗ trợ, với tổng số tiền 152,21 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ chính sách đặc thù của TP Hà Nội, 78.500 hộ/lượt người dân được hỗ trợ tiền, lương thực, thực phẩm trị giá 29,29 tỷ đồng.