Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở

Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở

Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.