Để người dân Việt được xem phim Việt

Để người dân Việt được xem phim Việt

Kinhtedothi - Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã chia sẻ về các nguyên nhân chủ quan gây ra nhiều tồn tại về văn hóa.
“Mắt biếc” - “cháy vé” tại các rạp chiếu

“Mắt biếc” - “cháy vé” tại các rạp chiếu

Kinhtedothi - “Mắt biếc” chiếm 19 suất chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia trong ngày 22/12. Số lượng suất chiếu này gấp rưỡi phim “Chị chị em em”, gấp 6 lần “Giáng sinh đen”… Đặc biệt, vị trí ghế vip đã được đặt kín vào các suất chiếu sau 20 giờ.