Đẩy mạnh sử dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử

Đẩy mạnh sử dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 62/TB-VPCP ngày 1/3/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.