Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật

Kinhtedothi - Ngày 27/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.