MISA meInvoice được Tổng Cục Thuế công nhận đáp ứng hỗ trợ doanh nghiệp

MISA meInvoice được Tổng Cục Thuế công nhận đáp ứng hỗ trợ doanh nghiệp

Kinhtedothi - Công ty CP MISA vừa được Tổng Cục Thuế ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Với việc triển khai tại 120.000 doanh nghiệp, phần mềm hóa đơn điện tử MISA MeInvoice của MISA hiện đang đứng hàng đầu về số lượng khách hàng sử dụng.
Hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về phát triển Chính phủ số vào năm 2025

Hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về phát triển Chính phủ số vào năm 2025

Kinhtedothi - Xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số là mục tiêu quan trọng trong việc triển khai nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/20119 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Đóng góp vào việc chuyển từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số - Khẳng định chiến lược đúng đắn của Hanel

Đóng góp vào việc chuyển từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số - Khẳng định chiến lược đúng đắn của Hanel

Kinhtedothi - Xây dựng Chính phủ số là một trong 3 mục tiêu lớn của Nhà nước được đặt ra trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia (cùng với kinh tế số và xã hội số). Việc nghiên cứu chuyển đổi từ điện tử hóa (Chính phủ điện tử - CPĐT) sang thông minh hóa (Chính phủ số) đang diễn ra đồng loạt trong các cơ quan Nhà nước, bắt đầu từ nâng cao nhận thức tiến tới chuyển đổi số từng bước một cách vững chắc. Trong quá trình đó, sự đóng góp của những DN cung cấp các giải pháp công nghệ số có ý nghĩa rất quan trọng. Bà Bùi Thị Hải Yến - Tổng giám đốc Công ty CP Hanel, một trong những DN đi tiên phong về công nghệ số trao đổi thông tin về chủ đề này.
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

Kinhtedothi - Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số vào năm 2025.
Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025

Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Đây là một bước ngoặt quan trọng của công cuộc chuyển đổi số nói chung và phát triển Chính phủ số nói riêng của Việt Nam.