Nhiều dự báo khả quan về triển vọng kinh tế Việt Nam qua 5 tháng đầu năm 2018

Nhiều dự báo khả quan về triển vọng kinh tế Việt Nam qua 5 tháng đầu năm 2018

Kinhtedothi - Trong những tháng còn lại của năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các giải pháp điều hành để mục tiêu lạm phát dưới 4% phải được quán triệt ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương. Tinh thần là không tăng giá điện trong năm nay; chỉ điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục, y tế nếu điều kiện cho phép, thời điểm phù hợp...
Dư luận tin tưởng những thay đổi tích cực trong chính sách tiền lương

Dư luận tin tưởng những thay đổi tích cực trong chính sách tiền lương

Kinhtedothi - Ngày 21/5, thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN. Nghị quyết nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bởi những quan điểm khoa học, giải pháp đột phá.
Vì sao cần lưu ý sức ép lạm phát?

Vì sao cần lưu ý sức ép lạm phát?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phải chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, cần lưu ý sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn, với tinh thần kiên quyết, kiên trì giữ ổn định kinh tế vĩ mô, không tăng trưởng bằng mọi giá.