Vietnam on với chủ đề công cuộc chuyển đổi số năm 2022

Vietnam on với chủ đề công cuộc chuyển đổi số năm 2022

Kinhtedothi - Năm 2022 là năm đầu tiên Việt Nam có và tổ chức loạt hoạt động kỷ niệm ngày chuyển đổi số quốc gia như một sự khẳng định của các cấp quản lí về những mục tiêu của Việt Nam trong công cuộc này với trụ cột chính chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Tỉnh đầu tiên của miền Bắc áp dụng hệ thống ISO điện tử

Tỉnh đầu tiên của miền Bắc áp dụng hệ thống ISO điện tử

Kinhtedothi - Ngày 12/3, tỉnh Quảng Ninh công bố áp dụng hệ thống phần mềm ISO điện tử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 227 cơ quan hành chính nhà nước từ tuyến tỉnh đến cấp xã. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên ở miền Bắc áp dụng thành công phần mềm này.
Hà Nội hướng tới mục tiêu hình thành chính quyền số

Hà Nội hướng tới mục tiêu hình thành chính quyền số

Kinhtedothi - Hà Nội đang đặc biệt chú trọng thúc đẩy việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Qua đó, thúc đẩy cải cách hành chính, hướng tới chính quyền phục vụ, cung cấp các dịch vụ số mới dựa trên nhu cầu của người dân, DN.