Khơi thông chính sách hỗ trợ hợp tác xã

Khơi thông chính sách hỗ trợ hợp tác xã

Kinhtedothi - Sau 4 năm triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã (HTX), liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đến nay, các HTX trên địa bàn Hà Nội vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi tiếp cận chính sách hỗ trợ.
Hà Nội giải đáp nhiều chính sách, chế độ liên quan đến người lao động

Hà Nội giải đáp nhiều chính sách, chế độ liên quan đến người lao động

Kinhtedothi – Người lao động đủ điều kiện được hưởng hai chế độ hỗ trợ thì được hưởng mấy chế độ; ký hợp đồng lao động điện tử; điều chỉnh cấp giấy phép cho người lao động (NLĐ) nước ngoài và nhiều nội dung khác đã được các DN, nhà trường đặt câu hỏi tại hội nghị đối thoại do Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức.