Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2023

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2023

Kinhtedothi - Từ tháng 9/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Bổ sung nguyên tắc xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Chi trả mức trợ cấp mới cho cán bộ xã đã nghỉ việc; Chuyến bay bị delay 5 tiếng khách hàng được hoàn tiền...
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8

Kinhtedothi- Trong tháng 8/2023, nhiều chính sách mới nổi bật có ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, người lao động chính thức có hiệu lực, như các chính sách về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; đăng ký xe ở nơi tạm trú; tăng lệ phí sát hạch lái xe...
Nhiều chính sách mới về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 6/2023

Nhiều chính sách mới về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 6/2023

Kinhtedothi– 3 điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cung cấp bản điện tử hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động theo mẫu mới; lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản… là chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023.
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Kinhtedothi - Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với chấp hành viên; quy định mới về quản lý, sử dụng tiền công đức; Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản... là chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023.