Những chính sách về tiền lương mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Những chính sách về tiền lương mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Kinhtedothi – Quy định mới về xếp lương viên chức ngành giao thông vận tải; tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người làm việc trong điều kiện nguy hiểm; 8 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành ngân hàng, là những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/3/2023.
Cải cách chính sách tiền lương: Tạo động lực để cống hiến

Cải cách chính sách tiền lương: Tạo động lực để cống hiến

Kinhtedothi - Nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương là sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm trong năm 2019, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy và tinh giản biên chế. Đó là vấn đề được nhấn mạnh tại cuộc họp của Ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (ngày 14/3) để rà soát, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách tiền lương từ năm 2021.
Dư luận tin tưởng những thay đổi tích cực trong chính sách tiền lương

Dư luận tin tưởng những thay đổi tích cực trong chính sách tiền lương

Kinhtedothi - Ngày 21/5, thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN. Nghị quyết nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bởi những quan điểm khoa học, giải pháp đột phá.
Cải cách chính sách tiền lương: Kỳ vọng bớt nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”

Cải cách chính sách tiền lương: Kỳ vọng bớt nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”

Kinhtedothi - Đề án cải cách chính sách tiền lương được trình và thảo luận tại Hội nghị T.Ư 7 (Khóa XII) đang gây sự quan tâm đặc biệt. Trong đó, những DN, cán bộ, công chức (CBCC), người lao động (NLĐ) - đối tượng trực tiếp hưởng lợi từ đề án này rất kỳ vọng sẽ có thay đổi căn bản trong thu nhập để vơi đi nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”.