Gắn tín dụng chính sách xã hội với hỗ trợ chuyển giao KHCN, đào tạo nghề

Gắn tín dụng chính sách xã hội với hỗ trợ chuyển giao KHCN, đào tạo nghề

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1630/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.
Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Kinhtedothi - Với tỷ lệ hộ nghèo 4,1%, Ứng Hòa là một trong số huyện có số hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) cao so với bình quân chung của TP.