Chống lãng phí phải trở thành lối sống của mỗi cá nhân

Chống lãng phí phải trở thành lối sống của mỗi cá nhân

Kinhtedothi - “Trong khu vực công phải làm sao cho tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ là việc thực thi những quy định của pháp luật mà phải trở thành lối sống của mỗi cá nhân và đây mới là gốc rễ sâu xa nhất của vấn đề” - như các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra.
Tiết kiệm, chống lãng phí: Không chỉ ở những con số

Tiết kiệm, chống lãng phí: Không chỉ ở những con số

Kinhtedothi - Tiết kiệm, chống lãng phí không đơn thuần như “cây kéo” để cắt xén chi tiêu, mà khía cạnh khác rất quan trọng là phải kiến tạo thể chế, kiến tạo sự phát triển, tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn.
Sớm sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng lãng phí đất

Sớm sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng lãng phí đất

Kinhtedothi- Đại biểu Quốc hội cho biết, người có nhu cầu đấu giá đất thì không có nhu cầu ở, người có nhu cầu ở thì không thể có tiền để đấu giá, dẫn đến đất sản xuất trở thành đất để hoang. Do đó, cần sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng trên.