Chống lãng phí phải trở thành lối sống của mỗi cá nhân

Chống lãng phí phải trở thành lối sống của mỗi cá nhân

Kinhtedothi - “Trong khu vực công phải làm sao cho tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ là việc thực thi những quy định của pháp luật mà phải trở thành lối sống của mỗi cá nhân và đây mới là gốc rễ sâu xa nhất của vấn đề” - như các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra.
Tiết kiệm, chống lãng phí: Không chỉ ở những con số

Tiết kiệm, chống lãng phí: Không chỉ ở những con số

Kinhtedothi - Tiết kiệm, chống lãng phí không đơn thuần như “cây kéo” để cắt xén chi tiêu, mà khía cạnh khác rất quan trọng là phải kiến tạo thể chế, kiến tạo sự phát triển, tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn.
Sớm sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng lãng phí đất

Sớm sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng lãng phí đất

Kinhtedothi- Đại biểu Quốc hội cho biết, người có nhu cầu đấu giá đất thì không có nhu cầu ở, người có nhu cầu ở thì không thể có tiền để đấu giá, dẫn đến đất sản xuất trở thành đất để hoang. Do đó, cần sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng trên.
Hà Nội: Thực hành tiết kiệm từ cơ quan nhỏ nhất, góp gió thành bão

Hà Nội: Thực hành tiết kiệm từ cơ quan nhỏ nhất, góp gió thành bão

Kinhtedothi-"Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần được toàn TP thực hiện ở mọi cấp, ngành, kể cả khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, với quan điểm từ cơ quan nhỏ nhất phải thực hiện, để góp gió thành bão" - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.
Hà Nội: Tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất 

Hà Nội: Tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất 

Kinhtedothi-Nhằm nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rất cần chú trọng kiểm tra, giám sát để kịp thời khen thưởng, nhân rộng cách làm hay hoặc xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm; nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả; đặc biệt nêu cao vai trò người đứng đầu.