Đại biểu Quốc hội hiến kế chống lãng phí đo đếm được và cả “vô hình”

Đại biểu Quốc hội hiến kế chống lãng phí đo đếm được và cả “vô hình”

Kinhtedothi- Lần đầu tiên Quốc hội đã vấn đề kết quả thực hiện tiết kiệm chống lãng phí ra thảo luận kỹ càng tại tổ và hội trường. Nhiều giải pháp đã được các đại biểu Quốc hội đưa ra với kỳ vọng, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí sẽ đi vào nề nếp, tạo thêm nguồn lực lớn cho phát triển.
Thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển

Thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển

Kinhtedothi - Như nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra, thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn yêu cầu cán bộ phải là lực lượng tiên phong trong cuộc thi đua THTK. Đồng thời, chỉ rõ, muốn thực hành tiết kiệm thì toàn Đảng, toàn dân phải ra sức chống lãng phí.
Chống lãng phí: Chỉ rõ địa chỉ để quy trách nhiệm

Chống lãng phí: Chỉ rõ địa chỉ để quy trách nhiệm

Kinhtedothi - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) vẫn luôn là vấn đề lớn và “nóng” hiện nay. Ngoài những kết quả quan trọng đã đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế được chỉ ra về tình trạng lãng phí, thất thoát trong quản lý sử dụng tài sản công, tài chính công. Đặc biệt, vẫn còn đơn vị hình thức trong xây dựng chương trình, đánh giá về vấn đề này.
Hà Nội đề ra nhiều chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Hà Nội đề ra nhiều chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Kinhtedothi - Hà Nội tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản. Đây là một trong số các chỉ tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của TP Hà Nội vừa được Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ký quyết định ban hành.
Nâng cao công tác quản trị, PVN tiết giảm 4.753 tỷ đồng

Nâng cao công tác quản trị, PVN tiết giảm 4.753 tỷ đồng

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) luôn sử dụng hiệu quả cao nhất các nguồn lực được giao. Năm 2019, PVN đã tiết giảm được 4.753 tỷ đồng, con số đáng ghi nhận.