Bịt kín những khoảng trống

Bịt kín những khoảng trống

Kinhtedothi - Cùng với kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, việc nâng cao hơn nữa việc kiểm soát quyền lực của người có thẩm quyền, hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo khách quan, minh bạch… là vấn đề đang được nhấn mạnh.
Dám đột phá và chống tham nhũng ngay từ cơ chế, chính sách

Dám đột phá và chống tham nhũng ngay từ cơ chế, chính sách

"Phải dám đột phá và chống tham nhũng ngay từ cơ chế, chính sách", ý kiến được nêu tại Hội thảo Khoa học "Bài học kinh nghiệm của Chính phủ trong quản lý và phát triển kinh tế" do Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) tổ chức ngày 16/2.
Thêm quyết tâm chống tham nhũng

Thêm quyết tâm chống tham nhũng

Kinhtedothi - Ngày mai (2/2), cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được ra mắt.