Lòng yêu nước chân chính không song hành cùng chủ nghĩa cực đoan

Lòng yêu nước chân chính không song hành cùng chủ nghĩa cực đoan

Kinhtedothi - Lòng yêu nước chân chính không bao giờ song hành cùng chủ nghĩa cực đoan, không đồng nghĩa với hành động quá khích. Lòng yêu nước được thể hiện một cách đúng đắn, tỉnh táo và sáng suốt mới là nguồn lực quan trọng để củng cố, tăng cường thêm sức mạnh cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc....