Hà Nội sửa đổi, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn

Hà Nội sửa đổi, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND, ngày 29/12/2014, của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2019.