Hà Nội: Công bố quyết định công tác cán bộ và ra mắt Văn phòng  Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố

Hà Nội: Công bố quyết định công tác cán bộ và ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố

Kinhtedothi-"Trong bối cảnh công việc tới đây rất lớn, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố Hà Nội cần nhanh chóng rà soát quy chế, phân công, phân nhiệm, cùng Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021 và 5 năm tới..." - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.