Chủ tịch Trung Quốc: Chủ tịch Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo kiệt xuất

Chủ tịch Trung Quốc: Chủ tịch Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo kiệt xuất

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thay mặt Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc và nhân danh cá nhân gửi tới Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.