Chủ tịch UBND TP: Hình thành văn hóa hành chính như nét ứng xử tối thiểu

Chủ tịch UBND TP: Hình thành văn hóa hành chính như nét ứng xử tối thiểu

Kinhtedothi-“Các sở cần rà soát lại quy trình, quy chế, nắm rõ luồng đến, luồng đi của từng văn bản, rõ thời hạn; tăng phối hợp giữa các sở, không để hồ sơ chậm muộn... Đó chính là văn hóa hành chính phải hình thành như nét ứng xử tối thiểu”, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nêu rõ.