Quốc Oai: Thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19

Quốc Oai: Thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và TP, 100% người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Quốc Oai đã chấp hành đúng quy định phòng chống dịch Covid-19. Đây không chỉ là ý thức mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, vì mục tiêu quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19.