Doanh nghiệp xây dựng làm gì để bứt phá?

Doanh nghiệp xây dựng làm gì để bứt phá?

Kinhtedothi - Trải qua những biến động do dịch bệnh Covid-19 và chuỗi cung ứng bị đứt đoạn, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành xây dựng nói riêng cần có công cụ hữu hiệu để đảm bảo sản xuất, kinh doanh.
Tạo tiền lệ mới

Tạo tiền lệ mới

Kinhtedothi - EU đã chuẩn bị xong và sắp ban hành bộ luật riêng mới về chuỗi cung ứng.
Đứt gãy chuỗi cung ứng do covid-19: Cẩn trọng với vật tư kém chất lượng lọt vào các dự án

Đứt gãy chuỗi cung ứng do covid-19: Cẩn trọng với vật tư kém chất lượng lọt vào các dự án

Kinhtedothi - Hệ thống pháp luật và các quy định liên quan đến đấu thầu đã tương đối đầy đủ, phương thức đấu thầu online nhằm tăng tính minh bạch cũng đã được áp dụng song tình trạng vi phạm trong đấu thầu vẫn diễn ra rất phức tạp. Đặc biệt với các công trình, dự án hoặc các gói thầu đối với các lĩnh vực có tính kỹ thuật chuyên ngành phức tạp thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Cần làm gì để khắc phục tình trạng này?
Tạo thuận lợi về thủ tục hải quan với hàng hoá xuất nhập khẩu

Tạo thuận lợi về thủ tục hải quan với hàng hoá xuất nhập khẩu

Kinhtedothi - Áp dụng phương thức điện tử để rút ngắn thời gian, giảm chi phí thủ tục hành chính, hay tăng cường cán bộ tiếp nhận và xử lý thủ tục thông quan hàng hóa… là những nỗ lực của ngành Hải quan, hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất của DN, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng trong bối cảnh dịch Covid-19.