Đưa sản phẩm OCOP đến với mọi nhà

Đưa sản phẩm OCOP đến với mọi nhà

Kinhtedothi -Cùng với phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) về mặt số lượng, thời gian qua, Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ việc tiêu thụ cho các chủ thể, góp phần đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng cả nước.
TikTok hợp tác quảng bá hơn 1.600  sản phẩm OCOP với Hà Nội

TikTok hợp tác quảng bá hơn 1.600 sản phẩm OCOP với Hà Nội

Kinhtedothi - TikTok Việt Nam đã ký kết thỏa thuận cùng Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội (HNSRPC) nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược trong việc nâng cao năng lực số và quảng bá cho hơn 1.600 sản phẩm OCOP.
Sơn Tây nâng giá trị sản phẩm OCOP

Sơn Tây nâng giá trị sản phẩm OCOP

Kinhtedothi - Để các làng nghề tiếp tục phát huy hiệu quả, thị xã Sơn Tây đã hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nâng cao chất lượng sản phẩm, giá bán trên thị trường.