“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Kinhtedothi - Các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đề xuất cần có ưu tiên về thủ tục, cách làm để các gói hỗ trợ đến đúng được đối tượng, bảo đảm thực hiện hiệu quả, kịp thời; đúng như tinh thần của Đảng, Chính phủ “không để ai bị bỏ lại phía sau”.