Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị TP; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị TP; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Kinhtedothi - Ngày 17/3/2021, Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.