Đảng bộ huyện Ứng Hòa: Những đổi thay từ sự mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Đảng bộ huyện Ứng Hòa: Những đổi thay từ sự mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Kinhtedothi - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIII xác định, phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp (NN) được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Do vậy, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã đoàn kết, tập trung chỉ đạo phát triển lĩnh vực kinh tế, đầu tư hạ tầng cơ sở, duy trì, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) và khuyến khích DN, hộ gia đình phát triển sản xuất.