Chuyển đổi số từ nội bộ mỗi tờ báo

Chuyển đổi số từ nội bộ mỗi tờ báo

Kinhtedothi - Chuyển đổi số đang là hướng đi bắt buộc với báo chí Việt Nam để thích nghi với thời cuộc. Tuy nhiên để sự thay đổi này thực sự mang tính "bước ngoặt" thì việc chuyển đổi số phải được thực hiện ngay trong công tác vận hành tòa soạn của mỗi cơ quan báo chí.
Chuyển đổi số báo chí: Thay đổi để phát triển

Chuyển đổi số báo chí: Thay đổi để phát triển

Kinhtedothi - Dự kiến tới 2025, 70% cơ quan báo chí của Việt Nam sẽ đổi mới toàn diện hệ thống sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số như cá nhân hóa nội dung, đa nền tảng, báo chí di động, báo chí xã hội, báo chí dữ liệu, báo chí sáng tạo, siêu tác phẩm báo chí...