Chuyển mục đích sử dụng đất tại TP Hà Nội

Chuyển mục đích sử dụng đất tại TP Hà Nội

Kinhtedothi - Tại Công văn số 358/TTg-NN ngày 19/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chấp thuận UBND TP Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 39,51ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ - giai đoạn 1.
Chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân

Chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân

Kinhtedothi - Tôi có tài sản là quyền sử dụng đất nông nghiệp đã được tặng cho riêng. Nếu trong thời kỳ hôn nhân tôi đem đi chuyển mục đích sử dụng thành đất ở thì đất ở này có được xét trở thành tài sản chung của cả hai vợ chồng không? Nếu tôi làm cam kết xác nhận tiền dùng chuyển mục đích là tiền riêng của tôi (người có đất) thì đã đủ cơ sở pháp lý để vẫn công nhận đây là tài sản riêng của mình chưa? Nguyễn Thị Ngọc, quận Hà Đông, Hà Nội.