“Sốt” đất vẫn tiếp diễn: Đâu là giải pháp?

“Sốt” đất vẫn tiếp diễn: Đâu là giải pháp?

Kinhtedothi – Trong suốt gần 30 năm qua những cơn “sốt” đất chưa khi nào dừng lại, có nhiều giải pháp được đưa ra, nhưng vấn đề quan trọng nhất là vẫn thiếu một công cụ pháp lý để quản lý thị trường.