Điểm tựa nào cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo?

Điểm tựa nào cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo?

Kinhtedothi - Với DN, việc thiếu thông tin chính sách, các hình thức hỗ trợ của Nhà nước về đổi mới sáng tạo là một rào cản. Vậy cơ chế nào để hỗ trợ DN thực hiện đổi mới sáng tạo có hiệu quả?
Cơ hội và thách thức triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

Cơ hội và thách thức triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

Kinhtedothi - Gần đây, khi đánh giá mức độ sẵn sàng của các quốc gia tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 (CM4.0), Diễn đàn kinh tế thế giới xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia sơ khởi nhưng tiệm cận rất gần nhóm có triển vọng cao, với xếp hạng 48/100 về cấu trúc của nền sản xuất và 53/100 về các yếu tố dẫn dắt sản xuất. Điều này cho thấy, so với các quốc gia thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp, Việt Nam có cơ hội tốt hơn để hưởng lợi từ CMCN 4.0 để phát triển bứt phá.