Tạo đột phá cho doanh nghiệp Nhà nước

Tạo đột phá cho doanh nghiệp Nhà nước

Kinhtedothi-Bộ KH&ĐT vừa có tờ trình Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại baDNthuộcỦy ban Quản lý vốnNhà nước (UBQLVNN) tạiDNđến hết năm 2025. Đó là Tổng Công tyHàng hảiViệtNam (VIMC);Tổng Công tyViễn thông (MobiFone) vàTập đoàn Công nghiệp Cao suViệtNam (VRG).
Khẩn trương hướng dẫn Nghị định 140, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

Khẩn trương hướng dẫn Nghị định 140, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

Kinhtedothi - Ngày 30/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 140). Nghị định 140 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.