Trước 25/4, báo cáo kết quả rà soát cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Trước 25/4, báo cáo kết quả rà soát cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Kinhtedothi – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu kiểm tra ngay việc thực hiện Kết luận thanh tra về cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam; kiến nghị biện pháp xử lý khả thi, đúng quy định của pháp luật, giải quyết dứt điểm việc này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/4/2023.