Cổ phiếu ngành xây dựng “lên ngôi”

Cổ phiếu ngành xây dựng “lên ngôi”

Kết thúc 3 quý của năm 2016, thông tin kinh tế trong nước và nhiều khu vực trên thế giới phục hồi mạnh. Đồng thời, thị trường bất động sản cũng sôi động, do đó tác động tích cực đến thị trường chứng khoán.